Vakıf Legosu

               KÂZIM KARABEKİR VAKFI

 

 

SAYI: Gen. Sek.00.11.17/                                                                                          16.11.2017                                                                                                                      

KONU: Kazım Karabekir Paşa Tez Teşvik Bursu Verilmesi.

İLGİLİ MAKAMA

 

Kazım Karabekir Vakfı Yönetim Kurulu, her yıl olduğu gibi 2018 Eğitim - Öğretim yılı içinde Kazım Karabekir Tez Teşvik Bursu vermeye karar vermiştir.

            Bu teşvik bursu, Kazım Karabekir Paşa ile ilgili hazırlanacak olan tezler arasından seçilecek bir Doktora ve bir Yüksek Lisans tezi sahibine verilecektir.

Kazım Karabekir Vakfı tarafından Yurt İçi Lisansüstü öğrenimlerini yapan öğrencilere (Yüksek lisans/Doktora) Tez Teşvik Bursu kapsamında verilecek burslara başvurular;

a.15-28 Şubat 2018 tarihleri arasında son başvuru tarihi mesai bitimi saat 17:30’a kadar istenen bilgiler ve belgelerle eksiksiz olarak yapılacaktır. 

b.Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.

c.Başvurular şahsen veya posta ile Kâzım Karabekir Vakfı, Kâzım Karabekir Sok. No:4 Erenköy - İSTANBUL adresine yapılacaktır.  

Adayların başvuru esnasında sunması gereken belgeler şunlardır:

 a.    Başvuru formu,(Kazım Karabekir Vakfı web sitesinden alınabilir.)

 b.    Öğrenci belgesinin ilgili makamlardan onaylı bir sureti,

 c.   Tezli yüksek lisansta ve/veya doktorada aldığı ve almakta olduğu dersleri gösteren transkriptin aslı veya onaylı sureti,

           dYüksek lisans ve/veya doktora Tez Önerisi ve önerinin kabul edildiğini gösteren enstitü tarafından hazırlanmış onaylı bir belge,

           e. Adayın kimlik bilgileri ve ayrıntılı özgeçmişi (varsa yayınları, bildiri sunarak katıldığı toplantılar.)

            KKV’na başvurusu yapılan tezlerin değerlendirmesini ve seçimini bu konuda hazırlanmış yönetmelik kapsamında KKV Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir akademik kurul yapacaktır. Seçilen Doktora ve Yüksek Lisans tezlerine 4000 TL karşılıksız burs verilecektir.

            Kazım Karabekir Tez Teşvik bursunun ilgili öğrencilere duyurulmasını saygılarımla arz/rica ederim.

 

                                       

                                                                                                                                                                               Sadık Tekeli

                                                                                                                                                                        Vakıf Genel Sekreteri

                                                                                                                                                                                                            Kâzım Karabekir Vakfı

 

 

 

info@kazimkarabekirvakfi.org.tr

Tel:0216.3857125, Faks:02163029126